Contact Me on Zalo

Yêu Cầu Gửi Hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Winbold Logistics (Sau đây gọi tắt là Winbold Logistics” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của Winbold Logistics (“Khách hàng có tài khoản”), thành viên sử dụng wesite của Winbold Logistics (“Thành viên sử dụng website”) và các cá nhân khác sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của Winbold Logistics.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Winbold Logistics không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

WINBOLD LOGISTICS LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH